Otoskleroz

OTOSKLEROZ

Otoskleroz; orta kulakta ve iç kulakta anormal kemik yapımı sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu yeni kemik oluşumu, kimi zaman sesin asıl işitme organı olan iç kulağa iletimini engelleyebilmekte ve kişide işitme kaybının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Orta kulak; ses titreşimlerini kulak zarından iç kulağa güçlendirerek iletmekle görevlidir. Orta kulakta bulunan 3 kemikçik ile bu iletim işlemi gerçekleşir:

Çekiç (malleus); en dışta, kulak zarına yapışık olarak bulunmaktadır. Örs (inkus); ortada yer alır. Üzengi (stapes); inkustan gelen titreşimleri iç kulağa iletir. Üzengi (stapes) tarafından oval pencereye ve iç kulak sıvılarına iletilen ses titreşimleri, iç kulak sıvılarında dalgalanmalara yol açar. Bu dalgalanmalar da iç kulağın işitme ile ilgili kısmı olan ve salyangoz (koklea) denilen yapısında algılayıcı organcıklar tarafından elektriksel sinyallere dönüşür. Bu sinyaller işitme siniri ile beyin sapı ve oradan da beyine ulaştırılır. Bu sayede işitme gerçekleşmiş olur.

Otoskleroz hastalarında yeni kemik oluşumu sıklıkla üzengi (stapes) kemikçiğinde gözlenir. Yeni oluşan kemik yapısı üzenginin hareket etmesini engeller dolayısıyla ses dalgalarının iç kulağa iletiminde sorun olur ve işitme kaybı yaşanır.

Bu hastalığın yol açtığı yeni kemik oluşumu bazen de iç kulak duvarında yerleşir. İç kulakta bulunan salyangozu (kokleayı) doğrudan veya dolaylı etkileyerek iç kulaktan kaynaklanan sinirsel işitme kaybına neden olabilir.

OTOSKLEROZUN NEDENLERİ

Otoskleroz hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, hastaların bir kısmında genetik (kalıtsal) faktörlerin söz konusu olduğu bilinmektedir. Ayrıca kızamık virüsü ile otoskleroz hastalığı arasında da bir ilişki varlığı iddia edilmiştir.

OTOSKLEROZUN BELİRTİLERİ

İşitme kaybı ve kulak çınlaması otosklerozun başlıca iki belirtisidir. Hastaların çoğunda tek veya iki taraflı işitme kaybı gözlenir. İşitme kaybı yavaş gelişir ve hasta başlarda sadece hafif sesleri (fısıltı gibi) işitemediğini fark eder. Zamanla bu sorun daha da kötüleşmeye başlar.

Kulak burun boğaz uzmanları tarafından yapılan bazı tetkiklerle otoskleroz tanısı konulabilmektedir. Özel cihazlarla yapılan işitme testi ile otosklerozun hangi aşamada olduğu ameliyatla tedavi edilip edilemeyeceği değerlendirilir.

OTOSKLEROZ TEDAVİSİ

Otosklerozda işitme kaybı belirli bir düzeye ulaşmışsa ameliyat ile tedavi edilebilmektedir. Bu ameliyata “stapedektomi” adı verilir. Ameliyatta; otoskleroz nedeni ile hareketi kısıtlanan üzengi (stapes) kemikçiği çıkarılarak yerine protez takılır. Boyu yaklaşık 3 mm olan üzengi kemiği üzerinde yapılan bu operasyon özel beceri gerektirir ve gelişmiş ameliyat cihazları kullanılarak yapılır.

Prof. Dr. Güçlü Kaan Beriat

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Telefon

+90 545 665 65 35

Randevu Al

Doktortakvimi.com

Adres

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:274, D1 Blok, D:11 Mahall, Çankaya/Ankara

Telefon

+90 545 665 65 35

E-Posta

guclukaanberiat@gmail.com